Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Οι Ενεργοί Πολίτες – Χριστιανοί φιλοδοξούν να ενεργοποιήσουν τους Έλληνες, που δεν θέλουν να είναι παθητικοί δέκτες όλων όσων πραγμάτων γίνονται για μας χωρίς εμάς. Κανείς δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται, αν δεν είναι έτοιμος να συμμετέχει και να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της επίλυσης. Οι Ενεργοί Πολίτες - Χριστιανοί, προτείνουν την δημιουργία κινήσεων κατά νομό με συγκεκριμένο σκοπό. Οι κατά τόπους κινήσεις θα έχουν αυτονομία και θα λειτουργούν με απόλυτη δημοκρατία ακολουθώντας το συνοδικό σύστημα. Τα διοικητικά συμβούλια συντονίζουν την δράση των καθόλα ισοτίμων μελών και φροντίζουν να υλοποιούνται οι αποφάσεις της Ολομέλειας, που είναι το διαρκές και μοναδικό κέντρο λήψης αποφάσεων.